Sắp xếp, lọc và quản lý nhận xét nhanh hơn trong Google Docs, Sheets và Slides

Tháng 2 20, 2024


Tính năng mới:

Google đang cải tiến tính năng nhận xét trong Google Docs, Sheets và Slides để giúp người dùng tìm và thực hiện hành động đối với nhận xét dễ dàng hơn bao giờ hết. Mặc dù người dùng sẽ tiếp tục xem và tương tác với trải nghiệm nhận xét quen thuộc nhưng cũng sẽ nhận thấy các cập nhật đối với thẻ nhận xét, biểu tượng, v.v..

 

Người dùng có thể khám phá những cách mới và quen thuộc để tương tác với nhận xét bằng cách đi tới Xem > Nhận xét và chọn:

  • ​Hiển thị tất cả nhận xét: mở ra chế độ xem toàn thời gian để đi sâu vào nhiều nhận xét dễ dàng hơn trong Docs, Sheets và Slides. Giờ đây, người dùng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm và lọc cập nhật để tập trung vào những nhận xét phù hợp nhất. Người dùng cũng sẽ thấy danh sách 'Dành cho bạn' được tuyển chọn, trong đó hiển thị tất cả các nhận xét cần thực hiện.

  • Mở rộng nhận xét (trong Google Docs và Slides): hiển thị nhận xét bên cạnh nội dung tài liệu hoặc bản trình bày để người dùng có thể cùng nhau xem lại nhận xét và nội dung.

  • Giảm thiểu nhận xét (trong Google Docs và Sheets): giảm nhận xét thành biểu tượng để người dùng có thể có cái nhìn tập trung hơn về công việc của mình trong Docs và Sheets. Cài đặt này cung cấp bản xem trước nhanh với thông tin về người đang nhận xét khi di chuột qua các biểu tượng được thu nhỏ.

  • Ẩn nhận xét: ẩn nhận xét khỏi chế độ xem khi chỉ muốn tập trung vào nội dung trong Docs, Sheets và Slides

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối

Tại sao sử dụng:

Với bản cập nhật này, giờ đây người dùng có thể tìm và sắp xếp nhận xét dễ dàng hơn, cho phép cộng tác liền mạch với những người khác trên Google Docs, Sheets và Slides.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và không thể tắt. Để mở bảng điều khiển có độ dài đầy đủ, hãy đi tới Xem > Nhận xét > Hiển thị tất cả nhận xét. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng nhận xét, mục hành động và phản ứng bằng biểu tượng cảm xúc

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai

  • Bản phát hành theo định kì: đã triển khai(1–3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/3/2024

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Personal và người dùng có tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech