Chỉ định thông báo Google Chat nào từ Chat và Gmail sẽ nhận được khi thiết bị iOS ở chế độ tập trung

Tháng 4 20, 2022


Tóm tắt: 

Giờ đây, người dùng có thể chỉ định địa chỉ liên hệ Google Chat và Gmail nào muốn nhận thông báo khi thiết bị iOS ở chế độ tập trung. Điều này hữu ích trong những trường hợp cần giới hạn thời gian sử dụng thiết bị nhưng không muốn bỏ lỡ một thông báo quan trọng khi các thông báo khác bị tắt tiếng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt thông báo Google Chat.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/4/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng G Suite Basic và Business.Cũng khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech