Chỉnh sửa thông minh cho các công thức trong Google Sheets

Tháng 4 20, 2022


Tóm tắt:

Năm ngoái, Google đã đưa ra đề xuất công thức trong Sheets, đề xuất công thức cho các ô cụ thể dựa trên dữ liệu đang phân tích. Giờ đây, người dùng có thể viết công thức nhanh hơn và có độ tin cậy cao hơn với các hiệu chỉnh công thức. Các chỉnh sửa thông minh, nhận biết ngữ cảnh này giúp cải thiện và khắc phục sự cố nhiều loại công thức khác nhau. Một số ví dụ bao gồm:

  • Lỗi VLOOKUP

  • Thiếu ô trong phạm vi đầu vào

  • Khóa phạm vi khi áp dụng công thức trên các ô

Bất cứ khi nào người dùng chèn một công thức mà Trang tính phát hiện có thể được cải thiện, hộp đề xuất sẽ xuất hiện với thông tin chi tiết về phiên bản mới có thể thay thế công thức hiện tại, bao gồm khả năng chấp nhận hoặc từ chối công thức đó.

Ví dụ, cách sửa trên giúp người dùng khi viết hàm Vlookup, hàm này chỉ trả về giá trị ở bên phải ô đã khớp. Việc sửa chữa đề xuất sự kết hợp của các hàm INDEX và MATCH để đảo ngược thứ tự cột trong công thức.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với các tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định và có thể bị tắt bằng cách di chuyển đến Công cụ > Bật chỉnh sửa công thức hoặc từ trình đơn ba chấm của hộp thoại đề xuất. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng công thức và hàm trong Google Sheets.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/4/2022

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business và người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech