Chia sẻ nơi đang làm việc trong Google Calendar

Tháng 8 28, 2021


Tính năng mới:

Bắt đầu từ ngày 30/8/2021, người dùng có thể chỉ ra nơi đang làm việc trực tiếp trên lịch. Người dùng có thể thêm thói quen làm việc hàng tuần và cập nhật vị trí khi kế hoạch thay đổi.

Đặt nơi đang làm việc trong cài đặt lịch

Hiển thị vị trí làm việc trên lịch

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng?

Bằng cách hiển thị cho người khác biết những ngày nào trong tuần người dùng dự định ở văn phòng, làm việc tại nhà hoặc làm việc từ một địa điểm khác, việc lập kế hoạch cộng tác trực tiếp ở một nơi làm việc sẽ dễ dàng hơn.

Thông tin chi tiết:

Bất kỳ ai có quyền truy cập rảnh / bận vào lịch của người dùng đều có thể xem các vị trí làm việc. Người dùng có thể tắt tùy chọn này bất kỳ lúc nào trong cài đặt lịch.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp miền hoặc đơn vị tổ chức. Nếu quản trị viên muốn tắt cài đặt tính năng này và ngăn quảng cáo giới thiệu tự động hiển thị cho người dùng, hãy tắt cài đặt này trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trước ngày 30/8/2021. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tắt vị trí làm việc cho tổ chức.

  • Người dùng cuối: nếu không bị quản trị viên tắt, tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định. Người dùng sẽ thấy hiển thị hộp thoại giới thiệu với tùy chọn để bật tính năng này bắt đầu từ ngày 30/8/2021. Người dùng có thể bật tính năng này bằng hộp thoại giới thiệu ban đầu hoặc trong cài đặt Lịch.

Giới thiệu hộp thoại để thiết lập vị trí làm việc

Thời gian triển khai:

Cài đặt dành cho quản trị viên

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/8/2021.

Tính năng đối với người dùng cuối

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/8/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/9/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và tổ chức phi lợi nhuận cũng như khách hàng G Suite Business.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline cũng như khách hàng G Suite Basic.

Nguồn: LVtech