Chỉnh sửa các tệp Excel được mã hóa phía máy khách bằng Google Sheets

Tháng 9 07, 2023


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘23. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới AI tiếp theo trong Workspace. Tính năng này chỉ có trong tiện ích bổ sung Duet AI dành cho Google Workspace Enterprise.


Tính năng mới:

Ra mắt ở phiên bản beta, giờ đây người dùng có thể xem và chỉnh sửa các tệp Excel được mã hóa phía máy khách bằng Google Sheets. Mọi thay đổi được thực hiện đều được lưu ở định dạng Excel gốc. Người dùng dễ dàng tận dụng Google Workspace bằng các công cụ và định dạng đã sử dụng, đồng thời bảo vệ tính bảo mật cho dữ liệu nhạy cảm bằng tính năng mã hóa phía máy khách.

Trong Google Sheets, hãy điều hướng đến Tệp > Nhập.

Thông tin chi tiết:

Với bản phát hành này:

  • Người dùng chỉ có thể xem và chỉnh sửa các loại tệp .xlsx Excel. Các loại tệp Excel và dạng bảng bổ sung không được hỗ trợ.

  • Kích thước tệp được hỗ trợ tối đa là 20 MB.

  • Số lượng ô tối đa có thể mở được là 5 triệu.

Khi tiếp tục cải tiến tính năng chỉnh sửa Office trong Google Sheets được mã hóa, người dùng có thể gặp phải tình trạng không tương thích đối với một số tính năng nhất định.

Một số tính năng không được hiển thị và/hoặc không thể chỉnh sửa nhưng sẽ được giữ nguyên trong tài liệu và có thể xem được trong Microsoft Office.

Các tính năng khác có thể bị mất hoặc bị thay đổi trong phiên bản mới nhất của tệp khi được chỉnh sửa trong Google Sheets. Người dùng sẽ thấy thông báo trong tài liệu nếu việc chỉnh sửa sẽ làm mất hoặc thay đổi bất kỳ tính năng nào.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: có thể bật mã hóa phía máy khách ở cấp độ tên miền, OU và Nhóm (Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Bảo mật > Kiểm soát quyền truy cập và dữ liệu > Mã hóa phía máy khách). Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về mã hóa phía máy khách.

  • Người dùng cuối: nếu quản trị viên bật tính năng mã hóa phía máy khách, hãy sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách làm việc với các tệp được mã hóa trong Drive, Docs, Sheets & Slides.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 31/8/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/9/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus.

Nguồn: LVtech