Chỉnh sửa Office trên iOS đưa tính năng cộng tác của Google Workspace vào các tập tin Microsoft Office

Tháng 11 27, 2020


Tóm tắt:

Google đang cung cấp tính năng chỉnh sửa Office trên iOS. Tính năng này mang các tính năng cộng tác và hỗ trợ của Google Workspace vào các tập tin Microsoft Office khi người dùng đang sử dụng thiết bị iOS. Tính năng này đã khả dụng trên web Android:

  • Cho phép chỉnh sửa, nhận xét và cộng tác trên các tập tin Microsoft Office bằng các công cụ cộng tác mạnh mẽ trong thời gian thực của Google Docs, Sheets và Slides
  • Cải thiện tùy chọn chia sẻ, cải thiện kiểm soát chia sẻ, hạn chế tải xuống và gửi tập tin đính kèm qua email.
  • Hợp lý hóa quy trình làm việc bằng cách giảm nhu cầu chuyển đổi các loại tập tin.

Tính năng này sẽ thay thế Quickoffice (đôi khi được gọi là Chế độ tương thích với Office), chế độ này có chức năng và khả năng cộng tác hạn chế hơn. Vui lòng xem thêm về chỉnh sửa Office trong thông báo về tính năng trên web.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện đã khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus cũng như  G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.
  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech