Chip thông minh AppSheet dành cho Google Docs

Tháng 11 16, 2023


Tính năng mới:

Trong Google Docs, người dùng đã có thể chèn các khối thông minh cho các tệp Docs, Sheets, Slides,  khối ngày, khối sự kiện Calendar, v.v. Bắt đầu từ hôm nay, giờ đây người dùng có thể chèn chip thông minh cho nội dung AppSheet. Những chip thông minh này cho phép truy cập dữ liệu AppSheet trực tiếp vào Docs — người dùng sẽ có thể xem và thực hiện hành động đối với dữ liệu, bao gồm cả việc kích hoạt tự động hóa mà không cần phải rời khỏi Docs.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện có sẵn.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho khách hàng Google Workspace có giấy phép AppSheet.

Nguồn: LVtech.