Xem danh sách tác vụ toàn màn hình trên Google Calendar

Tháng 11 17, 2023


Tính năng mới:

Gần đây, Google đã hoàn tất quá trình di chuyển Reminders từ Google Calendar và Google Assistant sang Google Tasks để cung cấp một cách dễ dàng để xem và quản lý tất cả việc cần làm ở cùng một nơi. Để phát triển dựa trên điều này, Google sẽ cung cấp cho người dùng trải nghiệm máy tính toàn màn hình để xem tất cả các tác vụ cùng nhau. Bắt đầu từ hôm nay, người dùng sẽ có thể xem tất cả tác vụ và danh sách tác vụ trong một chế độ xem toàn màn hình duy nhất trên Google Calendar trên web.

View full screen tasks lists on Google Calendar

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Ngoài bố cục màn hình được tối ưu hóa, bản cập nhật này còn giúp người dùng luôn cập nhật và sắp xếp công việc của mình dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: để xem các tác vụ toàn màn hình trên Google Calendar trên web, hãy truy cập calendar.google.com > nhấp vào biểu tượng tác vụ ở thanh trên cùng. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Google Task.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/11/2023.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 01/12/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech