Cho phép Google Calendar tự động đặt phòng thay thế cho các sự kiện

Tháng 3 05, 2021


Tính năng mới:

Nếu một phòng từ chối sự kiện, Google Calendar hiện có thể tự động tìm một phòng tương tự để thay thế.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Trước đây, khi một phòng bị từ chối cuộc họp trên lịch, người dùng có thể đã không nhận thấy thông báo cho đến phút cuối cùng, gây ra hậu quả là không có phòng họp. Điều này đặc biệt phổ biến với các cuộc họp định kỳ, trong đó một phòng có thể đã từ chối một số ngày.

Khi tính năng mới này được bật, người dùng sẽ tiết kiệm thời gian và công sức vì Google Calendar tự động tìm và đặt phòng thay thế có kích thước tương tự, ở cùng tòa nhà và có cùng hệ thống thiết bị.

Thông tin chi tiết:

Người tổ chức và khách mời của sự kiện sẽ nhận được email thông báo về phòng mới đặt. Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp miền bằng cách đi đến Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Tòa nhà và tài nguyên > Cài đặt phòng chung và bỏ chọn “Thay thế phòng tự động”. Lưu ý: để tính năng này hoạt động, cài đặt phải được bật và quản trị viên phải thêm tài nguyên có cấu trúc vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Đảm bảo rằng tất cả các tài nguyên được phân loại chính xác để tránh thay thế phòng không chính xác.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về thay thế phòng tự động.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (tối đa 3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/2/2021.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals và Education Plus, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Business và Nonprofits.
  • Không khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, cũng như khách hàng G Suite Basic.

Nguồn: LVtech