Cho phép người dùng cài đặt và chạy bất kỳ ứng dụng nội bộ nào từ Marketplace

Tháng 10 06, 2023


Tính năng mới:

Google sẽ giới thiệu một tùy chọn cài đặt quản trị viên mới để kiểm soát xem người dùng có thể cài đặt và chạy bất kỳ ứng dụng nội bộ nào từ Google Workspace Marketplace cùng với các ứng dụng bên thứ ba trong danh sách cho phép hay không. Tính năng quản trị bổ sung này cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn để tùy chỉnh quyền truy cập của người dùng vào các ứng dụng nội bộ đáng tin cậy dựa trên chính sách của công ty, yêu cầu bảo mật và nhu cầu của người dùng.

Hiện tại, quản trị viên có thể tận dụng cài đặt quyền truy cập của ứng dụng Marketplace để chọn cho phép người dùng truy cập tất cả ứng dụng nội bộ và bên thứ ba hoặc các ứng dụng bên thứ ba và nội bộ cụ thể trong danh sách cho phép được xuất bản trên Marketplace. Nhiều tổ chức xây dựng các ứng dụng và tiện ích bổ sung nội bộ dành riêng cho tổ chức và quyền kiểm soát bổ sung này của quản trị viên giúp tiết kiệm thời gian cho quản trị viên bằng cách cho phép họ phân phối tất cả ứng dụng được xây dựng nội bộ chỉ bằng một cú nhấp chuột, thay vì quản lý và đưa từng ứng dụng vào danh sách cho phép.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, người dùng cuối, nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

Tính năng được yêu cầu này cho phép quản trị viên có thêm quyền kiểm soát đối với cài đặt truy cập ứng dụng.

Thông tin chi tiết:

Với cài đặt mới này, quản trị viên có thể cho phép mọi ứng dụng nội bộ nhưng vẫn hạn chế cài đặt ứng dụng của bên thứ ba. Ứng dụng nội bộ là ứng dụng được phát hành riêng tư trong tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên:

    • Cài đặt này sẽ TẮT theo mặc định và có thể được bật bằng cách đi tới Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Menu > Ứng dụng > Ứng dụng Google Workspace Marketplace > Cài đặt. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý ứng dụng Marketplace trong danh sách cho phép.

    • Đối với các tổ chức sử dụng biện pháp kiểm soát API để hạn chế quyền truy cập của ứng dụng vào dữ liệu người dùng, hãy cân nhắc việc kiểm tra cài đặt ứng dụng nội bộ đáng tin cậy để cho phép truy cập API cho tất cả ứng dụng nội bộ.

Allow users to install and run any internal app from Marketplace

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/10/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech