Xây dựng nội dung nhanh chóng trong Google Docs với quyền truy cập tức thì vào các khối và hơn thế nữa

Tháng 10 06, 2023


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu các nút mới ở phần trên cùng Google Docs cho phép người dùng nhanh chóng chèn các khối cho các loại nội dung khác nhau, chẳng hạn như ghi chú cuộc họp, bản nháp email, và nhiều tính năng khác trực tiếp vào tài liệu.

Chỉ cần nhấp vào nút ưa thích hoặc chọn '@ Thêm' để xem các tùy chọn như bản nháp cho sự kiện lịch hoặc Code.

New buttons allow you to insert building blocks and more when creating a new document.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này giúp tăng năng suất và tiết kiệm thời gian bằng cách giúp truy cập nhanh vào các tính năng canvas thông minh của Docs như bản nháp email, ghi chú cuộc họp và tìm kiếm thêm.

Thông tin chi tiết:

Hàng nút sẽ chỉ xuất hiện ở phần trên cùng Google Docs mới tạo hoặc trống, nghĩa là người dùng sẽ không thấy các tùy chọn này trong các tài liệu có nội dung hiện có.

Việc chọn tùy chọn “@ Thêm” sẽ hiển thị một trình đơn cho phép người dùng tìm kiếm các tính năng của Docs và tận dụng sức mạnh của canvas thông minh.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 03/10/2023.

  •  Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/10/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech