Cho phép những người tham gia Google Meet ẩn danh đặt câu hỏi hoặc trả lời các cuộc thăm dò

Tháng 7 21, 2022


Tính năng mới:

Trong Google Meet, những người tham gia cuộc họp giờ đây sẽ có tùy chọn ẩn danh khi đặt câu hỏi hoặc khi tham gia vào các cuộc thăm dò.

  • Các câu hỏi ẩn danh sẽ được cho phép theo mặc định và người chủ cuộc họp và người đồng tổ chức cuộc họp có thể không cho phép bằng cách chọn Hoạt động cuộc họp > Cho phép câu hỏi trong phần Hỏi và đáp > Cho phép ẩn danh đặt câu hỏi.

  • Ẩn danh khi tham gia các cuộc thăm dò sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được người chủ và người đồng tổ chức bật khi chia sẻ cuộc thăm dò ý kiến.

Lưu ý: các cài đặt này không được chuyển từ cuộc họp này sang cuộc họp khác, chỉ được áp dụng cho cuộc họp hiện hữu.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Khả năng ẩn danh khi đặt câu hỏi và khi trả lời các cuộc thăm dò, đặc biệt là đối với các cuộc gọi lớn, là yêu cầu hàng đầu từ người dùng. Những tính năng này có thể khuyến khích sự tham gia nhiều hơn từ những người tham dự cuộc họp, những người không muốn bị xác định danh tính. Ngoài ra, điều này có thể giúp bảo vệ quyền riêng tư khi cuộc họp diễn ra công khai hoặc được chia sẻ trên nhiều miền thuộc sở hữu của doanh nghiệp/tổ chức.

Thông tin chi tiết:

Khi người dùng ẩn danh trả lời cuộc thăm dò ý kiến hoặc ẩn danh đăng câu hỏi, thông tin chi tiết sẽ được giữ ẩn danh đối với những người tham gia khác, người tổ chức cuộc họp và quản trị viên. Lưu ý rằng Google giữ lại câu trả lời thăm dò ý kiến và các câu hỏi ẩn danh. Dữ liệu này sau đó sẽ được ẩn danh hoặc bị xóa.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/7/2022.

Phiên bản phát hành:

Hỏi & Đáp

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus và Nonprofits, cũng như G Suite Business cũ.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Education Fundamentals, Education Standard, Frontline hoặc G Suite Basic cũ.

Thăm dò ý kiến

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus và Nonprofits, cũng như G Suite Business cũ.

  • Cũng khả dụng cho người dùng Cá nhân của Google Workspace

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Education Fundamentals, Education Standard, Frontline hoặc G Suite Basic cũ.

Nguồn: LVtech