Xóa không gian và nội dung trò chuyện hiện đã đã được phát hành công khai

Tháng 7 21, 2022


Tóm tắt:

Vào năm 2021, Google đã công bố khả năng xóa không gian đã được đặt tên trong Google Chat. Tính năng này hiện đã được phát hành công khai.

Với khả năng này, người quản lý có thể xóa một không gian, tức là sẽ xóa hoàn toàn tất cả nội dung thuộc sở hữu, các việc cần làm cũng như các tệp và tệp đính kèm không được lưu ở nơi khác. Ngoài ra, các thành viên sẽ không còn có thể truy cập không gian, tệp, việc cần làm hoặc danh sách thành viên sau khi không gian đã bị xóa.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có cài đặt quản trị đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: người quản lý Space có thể xóa không gian cho tất cả mọi người. Để xóa, hãy chọn trình đơn thả xuống và chọn "Xóa không gian". Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách xóa Space trong Google Chat.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/7/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng cho người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech