Cải thiện kết quả tìm kiếm trong Google Chat

Tháng 10 05, 2023


Thông báo này là một phần của Google Cloud Next ‘23. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về Google Chat mới.


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã công bố những điểm cải tiến đối với trải nghiệm tìm kiếm trong Google Chat trên web và thiết bị di động nhằm giúp người dùng tìm thấy các đề xuất và kết quả tìm kiếm tùy chỉnh và chính xác hơn.

Giờ đây, khi tìm kiếm trong Chat, các mô hình máy học sẽ sử dụng (các) cụm từ tìm kiếm, cuộc trò chuyện gần đây nhất trong tin nhắn trực tiếp và Space, cũng như các yếu tố khác để giúp tìm thấy kết quả tin nhắn Chat chính xác và phù hợp hơn.

Improved search results in Google Chat

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Thông tin chi tiết:

Theo mặc định, kết quả tìm kiếm sẽ được sắp xếp theo mức độ liên quan nhưng người dùng có tùy chọn thay đổi cách sắp xếp kết quả thành lần truy cập gần đây bằng cách nhấp vào menu thả xuống sắp xếp.

Nếu bỏ chọn “Chỉ những cuộc trò chuyện mà tôi tham gia” ở đầu trang kết quả, người dùng sẽ thấy kết quả phù hợp từ những Space không tham gia nhưng có tùy chọn tham gia. Đối với những Space đó, người dùng có thể xem trước và tham gia Space đó từ chính trang kết quả tìm kiếm.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tìm kiếm tin nhắn trên Google Chat.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng trên web, Android và iOS.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech