Có thêm nhiều hiệu ứng hơn cho Google Meet

Tháng 12 22, 2022


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng Google Workspace có thể truy cập nhiều hiệu ứng mới trên Google Meet trên web và thiết bị di động. Những bộ lọc này, chẳng hạn như đầu cây, dâu tây và chú thỏ đang làm việc, có thể giúp mang lại yếu tố thú vị cho các cuộc họp. Người dùng có thể tìm thấy các hiệu ứng trong bảng hiệu ứng và có thể thêm vào trước hoặc trong khi gọi.

Thông tin chi tiết:

Quản trị viên có thể kiểm soát việc bật hoặc tắt các hiệu ứng này cho người dùng — theo mặc định, cài đặt này là:

  • TẮT đối với người dùng Google Workspace Education.

  • BẬT theo mặc định cho tất cả các phiên bản Google Workspace khác, bao gồm cả người dùng Google Workspace Individual.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có khả năng lâu hơn 15 ngày về khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/12/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech