Nhanh chóng tinh chỉnh kết quả tìm kiếm trong Google Chat bằng chip tìm kiếm

Tháng 12 23, 2022


Tính năng mới:

Google đang mở rộng tính năng dành cho thiết bị di động hiện có lên web giúp người dùng tìm thấy chính xác những gì đang tìm kiếm nhanh hơn bằng cách sử dụng chip tìm kiếm để lọc kết quả tìm kiếm.

 • Từ: tin nhắn được gửi từ những người cụ thể.

 • Đã nói trong: tin nhắn được nói trong một cuộc trò chuyện hoặc không gian cụ thể.

 • Ngày: tin nhắn được gửi trong một phạm vi ngày cụ thể.

 • Có tệp: bao gồm tài liệu, bảng tính, trang trình bày, v.v.

 • Có liên kết: bao gồm liên kết.

 • Nhắc: những tin nhắn nhắc đến người dùng.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Để tìm một tin nhắn cụ thể với sự trợ giúp của chip bộ lọc tìm kiếm: hãy nhập (các) từ khóa vào thanh tìm kiếm trong chat.google.com hoặc ứng dụng Trò chuyện dành cho thiết bị di động > nhấp enter. Trên trang kết quả tìm kiếm, người dùng có thể thấy các chip bộ lọc phía trên kết quả > nhấp vào chip bộ lọc để áp dụng bộ lọc trên kết quả tìm kiếm.

  • Đối với Trò chuyện trong Gmail, hãy nhập (các) từ khóa vào thanh tìm kiếm > điều hướng đến thẻ  “tin nhắn” trên trang kết quả tìm kiếm > người dùng có thể thấy các chip bộ lọc phía trên kết quả > nhấp vào một chip bộ lọc để áp dụng bộ lọc trên kết quả tìm kiếm.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tìm kiếm tin nhắn Google Chat.

Thời gian triển khai:

 • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

 • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech