Cổng mới cho phương tiện Google Meet và hỗ trợ TLS cho Meet trên thiết bị di động

Tháng 4 19, 2022


Tóm tắt:

Google Meet hiện hỗ trợ SRTP trong TLS trên thiết bị di động, giúp tăng khả năng tương thích tổng thể và giúp đảm bảo cuộc họp video chất lượng cao hơn với Google Meet.

Ngoài ra, Meet đang giới thiệu hỗ trợ cổng UDP 3478 để cung cấp phương tiện (lưu ý rằng các cổng hiện có 19302–19309 cũng cung cấp phương tiện).

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: nếu đã sử dụng Meet, hãy định cấu hình mạng để hỗ trợ Meet trên cổng 3478. Lưu ý: nếu cổng bị chặn, Meet sẽ dự phòng về cổng 19302 –19309. Nếu sử dụng công nghệ DPI trên cổng 443, hãy thêm SNI của người dùng tương ứng vào danh sách cho phép:

    • Quản trị viên của Google Workspace: Meet lưu lượng truy cập qua TLS và cổng 3478 sẽ sử dụng cùng một dải IP cố định dành riêng cho Google Meet trong các miền của Google Workspace.

    • Không phải quản trị viên của Google Workspace: đáp ứng lưu lượng truy cập qua TLS và cổng 3478 sẽ sử dụng dải IP cố định dành riêng cho người dùng không phải là Google Workspace.

  • Người dùng cuối: không có tác động đến người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

Đáp ứng lưu lượng truy cập qua TLS

  • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Đáp ứng băng thông qua cổng 3478:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/4/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech