Xây dựng các giải pháp tích hợp, tùy chỉnh trên Google Workspace với trình kết nối AppSheet Apps Script mới

Tháng 4 19, 2022


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu trình kết nối AppSheet và Apps Script mới cho phép mở rộng các ứng dụng tùy chỉnh, không có mã để tích hợp và tự động hóa quy trình công việc trên Google Workspace.

Trình kết nối Apps Script sẽ khả dụng đối với người dùng trong gói AppSheet Core trở lên, gói này khả dụng đối với người dùng phiên bản Google Workspace Enterprise. Người dùng trong gói AppSheet Starter có thể thử nghiệm tính năng này.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, người dùng cuối, nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

AppSheet là nền tảng của Google để xây dựng các quy trình và ứng dụng tùy chỉnh không cần mã để tự động hóa các quy trình kinh doanh. AppSheet hoạt động tốt với các nguồn dữ liệu hỗn hợp, ngay cả khi dữ liệu khách hàng được lưu trữ trên Trang tính, CloudSQL hoặc cơ sở dữ liệu tại chỗ.

Apps Script là nền tảng JavaScript được lưu trữ của Google giúp dễ dàng tạo các giải pháp tích hợp, tự động hóa và mở rộng Google Workspace. Apps Script được tích hợp với các Google Workspace APIs và bao gồm các tích hợp gốc cho các dịch vụ của Google như YouTube, Google Analytics và BigQuery.

Có thể sử dụng trình kết nối AppSheet Apps Script để mở rộng các ứng dụng tùy chỉnh không có mã nhằm tích hợp và tự động hóa quy trình công việc trên Google Workspace. Điều này hữu ích trong nhiều trường hợp khác nhau, chẳng hạn như các trường hợp sử dụng trong lĩnh vực bán lẻ, sản xuất hoặc công cộng. Ví dụ: có thể sử dụng trình kết nối với ứng dụng AppSheet để:

  • Nhận yêu cầu của nhân viên qua web và khi yêu cầu được đưa ra, nó có thể tra cứu người quản lý của người yêu cầu và gửi một cuộc trò chuyện hoặc thông báo qua email để được chấp thuận.

  • Cho phép nhân viên chụp ảnh từ thiết bị di động để kiểm tra tại chỗ, tải hình ảnh và phương tiện lên Google Drive cũng như điều chỉnh cài đặt chia sẻ Drive để đảm bảo kiểm soát viên có quyền truy cập.

  • Quản lý lịch làm việc và cuộc hẹn thông qua giao diện web đơn giản và khi một khoảng thời gian được đặt trước, hãy tạo sự kiện trên Google Calendar với người yêu cầu được mời.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13/4/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Trình kết nối Apps Script sẽ khả dụng đối với người dùng trong gói AppSheet Core trở lên (khả dụng đối với Google Workspace Enterprise, xem giá của AppSheet). Người dùng trong gói Starter có thể thử nghiệm tính năng này.

Nguồn: LVtech