Cộng tác liền mạch hơn với con trỏ trực tiếp trong Google Slides

Tháng 9 20, 2023


Tính năng mới:

Để tăng cường cộng tác trong Google Slides, Google đang giới thiệu con trỏ trực tiếp, một tính năng mới cho phép người dùng và đồng nghiệp nhìn thấy con trỏ chuột của nhau trong thời gian thực.

Với bản cập nhật này, người đồng sáng tạo có thể dễ dàng chỉ ra các thành phần văn bản hoặc hình ảnh cụ thể trong Slides để làm nổi bật thông tin và nội dung quan trọng.

Collaborate more seamlessly with live pointers in Google Slides

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Con trỏ trực tiếp giúp xây dựng kết nối khi người dùng cộng tác trong thời gian thực với người khác.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối:

  • Tính năng này được TẮT theo mặc định. Để hiển thị con trỏ với cộng tác viên, hãy đi tới Xem > Con trỏ trực tiếp > hiển thị con trỏ của tôi. Người dùng cũng có thể bật tính năng này bằng cách sử dụng biểu tượng con trỏ trên thanh công cụ. Con trỏ trực tiếp sẽ vẫn hiển thị trên tất cả các trang chiếu cho đến khi TẮT chúng.

   • Người dùng có thể ẩn con trỏ cộng tác viên cho phiên hiện tại bằng cách chuyển sang chế độ hiện tại hoặc bằng cách đi tới Xem > Con trỏ trực tiếp > hiển thị con trỏ cộng tác viên.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về con trỏ trực tiếp trong Google Slides.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/9/2023.

 •  Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/10/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech