Tìm và cài đặt tiện ích bổ sung của bên thứ ba trực tiếp trong Google Meet

Tháng 9 19, 2023


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể tìm, cài đặt và sử dụng tất cả các ứng dụng của bên thứ ba mà không cần phải rời khỏi Google Meet. Ở đầu bảng hoạt động, người dùng sẽ thấy danh mục “Tiện ích bổ sung nổi bật” — từ đây, phải mất hai lần nhấp chuột để cài đặt và bắt đầu sử dụng các ứng dụng như Confluence, Figma, Lucidspark, Miro, Polly và Read.ai trong các cuộc họp.

 

Người dùng có thể sử dụng nút “Tải tiện ích bổ sung” để mở Google Workspace Marketplace nhằm duyệt qua các tiện ích bổ sung bổ sung cho Meet. Lưu ý rằng trong một số trường hợp, quản trị viên có thể cài đặt sẵn các tiện ích bổ sung cho bạn hoặc đã tắt quyền truy cập vào một số tiện ích bổ sung nhất định.

 

Cho dù đang tận dụng khả năng bảng trắng của Miro hay Lucidspark hay sử dụng Figma để khám phá các khả năng thiết kế trong thời gian thực — người dùng đều có thể thực hiện tất cả trong Google Meet mà không cần chuyển tab hoặc mở ứng dụng bổ sung. Hơn nữa, vì các tiện ích bổ sung này mở trực tiếp trong Meet nên người dùng có thể chia sẻ màn hình của mình với tất cả những người tham gia, ngay cả những người không có tiện ích bổ sung hoặc đang sử dụng nền tảng không được hỗ trợ.

 

Chi tiết bổ sung

Tích hợp Miro-Meet hiện có sẵn thông qua tiện ích bổ sung Miro

Vào năm 2022, Google đã công bố việc tích hợp Miro vào Google Meet — vào thời điểm đó, Miro sẽ mở trong một tab riêng với Google Meet ở thanh bên. Bắt đầu từ hôm nay, Miro sẽ mở trực tiếp trong Meet, cho phép tận dụng các khả năng phong phú của Miro được thiết kế để đổi mới mà không cần rời khỏi Meet. Với bản cập nhật này, người dùng có thể truy cập vào tiện ích tích hợp Miro với Meet bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung Miro trong Google Workspace Marketplace. Để biết thêm thông tin về trải nghiệm Miro đang thay đổi như thế nào, hãy xem bài đăng trên diễn đàn Cộng đồng.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách quản lý ứng dụng Marketplace trong danh sách cho phép hoặc cài đặt ứng dụng Marketplace trong miền.

  • Người dùng cuối: Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng các tiện ích bổ sung với Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã khả dụng.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/9/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace

Nguồn: LVtech