Cửa sổ báo cáo chuyển đổi của Google for Education đang mở, khả dụng trên toàn cầu

Tháng 6 03, 2022


Tính năng mới:

Báo cáo chuyển đổi của Google for Education khả dụng miễn phí đối với khách hàng Google Workspace for Education K-12 trên toàn thế giới. Lưu ý: báo cáo chuyển đổi chỉ khả dụng bằng tiếng Anh tại thời điểm này.

Cửa sổ báo cáo mở từ ngày 1/6/2022 đến ngày 26/7/2022. Người dùng cũ sẽ nhận thấy những cải tiến sau:

 • Truy cập ngay lập tức: quản trị viên cấp cao của Google Workspace for Education có thể đăng nhập ngay hôm nay và xem ngay báo cáo tùy chỉnh. (Thời hạn khảo sát trước đây kéo dài ba tuần đã bị xóa.)

 • Tùy chỉnh theo thời gian thực: giờ đây, quản trị viên có thể điều chỉnh cài đặt trong thời gian thực, bao gồm hai cửa sổ báo cáo dữ liệu sản phẩm trong 12 tuần và số lượng người dạy / người học trong tổ chức. (Báo cáo sẽ bị khóa để chỉnh sửa sau ngày 26/7/2022.)

 • Khảo sát tùy chọn: thực hiện Khảo sát chuyển đổi không còn là điều kiện tiên quyết để tạo báo cáo. Cuộc khảo sát vẫn khả dụng cho những người dùng quan tâm đến ngày 26/7/2022.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Báo cáo chuyển đổi là một công cụ miễn phí được thiết kế để giúp định lượng việc triển khai Google for Education của tổ chức thông qua các sản phẩm và chương trình. Báo cáo dựa trên học kỳ theo dõi xu hướng sử dụng theo thời gian và giúp dễ dàng hiểu cách tổ chức đang sử dụng Google Workspace for Education, Chromebook và tiến trình thông qua các chương trình Giấy chứng nhận. Ngoài ra, mỗi báo cáo bao gồm các liên kết đến các tài nguyên nhằm giúp đẩy nhanh tác động của việc triển khai Google.

Một cuộc khảo sát tùy chọn cũng khả dụng để quản trị viên thực hiện và chia sẻ với nhóm lãnh đạo để nhận được phản hồi về cách tổ chức đang tiến triển trên bảy lĩnh vực chuyển đổi chính (Tầm nhìn, Văn hóa, Phương pháp tiếp cận học tập, Phát triển chuyên môn, Sự tham gia của tổ chức vì cộng đồng, Công nghệ, Tài trợ & Bền vững ).

Xem tại đây để biết thêm thông tin về các báo cáo chuyển đổi của Google for Education và xem lại các câu hỏi thường gặp.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: quản trị viên cấp cao của Google Workspace for Education có thể đăng nhập vào công cụ báo cáo chuyển đổi bắt đầu từ ngày 1/6 để xem báo cáo tùy chỉnh. Khi đăng nhập, quản trị viên nên:

  • Cập nhật số lượng người học và người dạy.

  • Tùy chỉnh cửa sổ báo cáo sản phẩm - chọn 2 thời điểm trong khoảng thời gian 12 tuần (hiện tại và trước đó) phù hợp nhất với tổ chức. Đồ thị trong báo cáo sẽ hiển thị dữ liệu so sánh việc sử dụng trên hai cửa sổ này.

  • Nhấp vào “Xem báo cáo”.

  • [Tùy chọn] Tham gia và chia sẻ Khảo sát chuyển đổi:

   • Việc tham gia khảo sát là tùy chọn, nhưng quản trị viên và lãnh đạo tổ chức nên hoàn thành khảo sát ít nhất mỗi năm một lần. Những tổ chức chọn tham gia cuộc khảo sát sẽ có phiên bản cuối cùng của báo cáo vào ngày 29/7/2022.

   • Xem Câu hỏi thường gặp để biết các đề xuất về người chia sẻ khảo sát và sử dụng mẫu email để truyền đạt giá trị của khảo sát với nhóm.

 • Người dùng cuối: không cần hành động.

Thời gian triển khai:

 • Báo cáo chuyển đổi hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với K-12 Google Workspace Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, và Teaching and Learning Upgrade. 

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech