Dễ dàng xem các vị trí tệp trong Google Drive

Tháng 6 03, 2022


Tóm tắt: 

Ngoài việc xem tên, chủ sở hữu, ngày sửa đổi và kích thước của tệp, Google đã thêm một cột bao gồm thông tin vị trí trong Tìm kiếm, Gần đây, Gắn dấu sao và Thùng rác theo chế độ xem trên web của Google Drive.

Tính năng này giúp người dùng dễ dàng phân biệt giữa các tệp có tên tương tự được lưu trữ ở các vị trí khác nhau và tìm thấy chính xác những gì đang tìm kiếm với tốc độ nhanh hơn nhiều.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tìm tệp trong Google Drive.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/6/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/6/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech