Cửa sổ báo cáo chuyển đổi của Google for Education mở cho khách hàng trên toàn thế giới

Tháng 11 03, 2022


Tính năng mới:

Báo cáo chuyển đổi của Google for Education hiện khả dụng miễn phí cho khách hàng K-12 của Google Workspace for Education trên toàn thế giới. Lưu ý: báo cáo chuyển đổi chỉ khả dụng bằng tiếng Anh tại thời điểm này.

Cửa sổ báo cáo mở từ ngày 2/11/2022 đến ngày 31/12/2022. Quản trị viên sẽ được:

 • Quyền truy cập ngay lập tức: quản trị viên cấp cao của Google Workspace for Education có thể đăng nhập ngay hôm nay và xem ngay báo cáo tùy chỉnh.

 • Tùy chỉnh theo thời gian thực: có thể điều chỉnh cài đặt trong thời gian thực, bao gồm hai cửa sổ báo cáo dữ liệu sản phẩm trong 12 tuần và số lượng giảng viên và học viên trong tổ chức. (Báo cáo sẽ bị khóa để chỉnh sửa sau ngày 31/12/2022.)

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Báo cáo chuyển đổi là một công cụ miễn phí được thiết kế để giúp định lượng việc triển khai Google for Education của tổ chức qua các sản phẩm và chương trình của Google. Báo cáo dựa trên học kỳ theo dõi xu hướng sử dụng theo thời gian và giúp dễ dàng hiểu cách tổ chức đang sử dụng Google Workspace for Education, Chromebook và tiến bộ thông qua các chương trình chứng nhận. Ngoài ra, mỗi báo cáo bao gồm các liên kết đến các tài nguyên miễn phí nhằm hỗ trợ việc triển khai Google.

Tìm thêm thông tin về các báo cáo chuyển đổi của Google for Education và xem lại các câu hỏi thường gặp.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: quản trị viên cấp cao của Google Workspace for Education có thể đăng nhập vào công cụ báo cáo chuyển đổi kể từ ngày 2/11/2022 để xem báo cáo tùy chỉnh. Khi đăng nhập, quản trị viên nên:

  • Cập nhật số lượng học viên và số lượng giảng viên.

  • Tùy chỉnh cửa sổ báo cáo sản phẩm - chọn hai giai đoạn thời gian 12 tuần (hiện tại và trước đó) phù hợp nhất với tổ chức. Đồ thị trong báo cáo sẽ hiển thị dữ liệu so sánh việc sử dụng trên hai cửa sổ này.

  • Nhấp vào “Xem báo cáo”.

 • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào.

Thời gian triển khai:

 • Báo cáo chuyển đổi hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với K-12 Google Workspace for Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, the Teaching and Learning Upgrade.

 • Không áp dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech