Nhắc nhở di chuyển Google Sites cổ điển trước ngày 30/1/2023

Tháng 11 02, 2022


Tính năng mới:

Google đang mở rộng tiến trình đã thông báo trước đó để cung cấp cho khách hàng Google Workspace thêm thời gian để di chuyển từ Google Sites cổ điển sang Google Sites mới:

 • Vào ngày 30/1/2023 (trước đó là ngày 1/12/2022): Google sẽ bắt đầu tắt khả năng chỉnh sửa bất kỳ Sites cổ điển nào còn lại trong miền. Sites cổ điển sẽ vẫn có thể xem được cho đến khi chuyển đổi tự động.

 • Sau ngày 30/1/2023 (trước đó là ngày 1/1/2023): Google sẽ bắt đầu tự động chuyển đổi tất cả các Sites cổ điển còn lại sang các bản nháp Sites mới để chủ sở hữu Sites xem xét và xuất bản, đồng thời xuất các bản lưu trữ tĩnh sang Google Takeout. Các Sites cổ điển sẽ bị xóa sau khi được chuyển đổi sang Sites mới.

Cho đến ngày 30/1/2023, quản trị viên và chủ sở hữu Sites có thể chuyển đổi thủ công các Sites cổ điển thành Sites mới bằng Trình quản lý Sites cổ điển, nơi sẽ xuất các Sites cổ điển bằng Takeout và sau đó xóa các Sites cổ điển. Xem lại cài đặt miền trước ngày 30/1/2023 để đảm bảo di chuyển thành công.

Lưu ý: tham khảo tệp CSV trong Takeout cho bất kỳ Sites cổ điển nào không thể chuyển đổi.

Quản trị viên sẽ được thông báo sau khi tất cả các Sites trên miền đã được di chuyển. Quá trình này có thể mất nhiều tháng cho miền, tùy thuộc vào số lượng và độ phức tạp của các Sites. Trong thời gian chờ đợi, người dùng có thể kiểm tra trạng thái Sites trong Classic Sites Manager.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên và người dùng cuối của Google Workspace:

 • Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, Google đề xuất các phương pháp hay nhất sau đây khi di chuyển các Sites:

  • Tạo kho lưu trữ các Sites cổ điển bằng chức năng “Tải xuống” hàng loạt trong Trình quản lý Sites Cổ điển để có thể tham khảo sau này, nếu cần.

  • Vì cài đặt chia sẻ hoạt động trong Sites mới khác với Sites cổ điển, hãy luôn kiểm tra cài đặt chia sẻ sau khi chuyển đổi.

  • Kiểm tra để đảm bảo rằng đang chia sẻ với người xem như mong muốn trước khi xuất bản.

  • Kiểm soát xem các cộng tác viên có thể chia sẻ Sites với những người dùng khác hoặc xuất bản Sites trong cài đặt chia sẻ hay không. Theo mặc định, tất cả các Sites được chuyển đổi hiện đã bị vô hiệu hóa cài đặt này.

  • Nếu tùy chọn chia sẻ Sites cổ điển trong miền khác với quyền chia sẻ trên Drive, hãy xác nhận rằng quyền truy cập được đặt chính xác cho bất kỳ người dùng nào bên ngoài miền.

 • Lưu ý rằng tiến trình cho quá trình chuyển đổi này khác nhau đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân - hãy xem bài viết trong Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech