Quản lý các dự án và nhiệm vụ bằng chế độ xem dòng thời gian mới trên Google Sheets

Tháng 11 03, 2022


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘22. Xem Next OnAir theo dõi buổi phát trực tiếp hoặc xem bản ghi phiên sau sự kiện. Truy cập Cloud Blog để tìm hiểu thêm về những cải tiến mới nhất của Google Workspace.

Tính năng mới:

Để mở rộng khả năng của canvas thông minh, Google sẽ giới thiệu chế độ xem dòng thời gian tương tác cho phép người dùng theo dõi các dự án trong Google Sheets. Lớp trực quan mới này hiển thị thông tin dự án được lưu trữ trong Sheets, chẳng hạn như ngày bắt đầu và ngày kết thúc, mô tả và chủ sở hữu của nhiệm vụ.

 

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Chế độ xem dòng thời gian cho phép người dùng dễ dàng tương tác với thông tin dự án và có thể giúp quản lý mọi việc như chiến dịch tiếp thị, các mốc quan trọng của dự án, lịch trình, cộng tác giữa các nhóm và hơn thế nữa.

Thông tin chi tiết:

Bằng cách nhấp vào thẻ trong dòng thời gian, người dùng có thể xem thêm thông tin về dự án trong thanh bên. Người dùng cũng có thể xem dòng thời gian trong các khoảng thời gian khác nhau (ngày, tuần, tháng, quý, năm và nhiều năm).

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: để tạo dòng thời gian, hãy điều hướng đến Chèn > Dòng thời gian > chọn phạm vi dữ liệu > định cấu hình các thuộc tính trong thanh bên cài đặt dòng thời gian. Sau khi được tạo, người dùng có thể xem dòng thời gian ở các khoảng thời gian khác nhau, chuyển đến ngày hiện tại, thay đổi giao diện trực quan của dòng thời gian bằng cách điều chỉnh khoảng cách hoặc sử dụng màu sắc, v.v. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Chế độ xem dòng thời gian.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/11/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/11/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Nonprofits và Teaching and Learning Upgrade.

  • Không khả dụng đối với G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech