Giới thiệu chức năng khối thông minh bổ sung trong Google Sheets

Tháng 4 27, 2023


Tính năng mới:

Đầu năm nay, Google đã thêm khối địa điểm, khối tài chính và khả năng ngày được mở rộng vào Google Sheets như những cải tiến mới nhất trong canvas thông minh. Giờ đây, Google bổ sung thêm nhiều tính năng giúp người dùng truy cập và bao gồm thông tin phong phú, phù hợp với ngữ cảnh trực tiếp trong Sheets

Như trước đây trong Docs, Google đang mở rộng khối YouTube trong Sheets để giúp người dùng quản lý nội dung YouTube dễ dàng hơn. Tính năng này cho phép thêm dữ liệu YouTube, chẳng hạn như tiêu đề, mô tả và xem trước video, trực tiếp vào ô bảng tính. Chỉ cần sao chép và dán liên kết YouTube vào ô, di chuột qua liên kết đó và nhấp vào tùy chọn “Khối” có trong thẻ di chuột “Thay thế URL”.

YouTube Chips in Sheets

Giờ đây, người dùng cũng có thể chèn nhiều khối thông minh và văn bản vào một ô bằng trình đơn @. Điều này giúp nhanh chóng xem trước và tương tác với nhiều thông tin cài đặt theo ngữ cảnh hơn trong trang tính.