Đã cập nhật giao diện người dùng Kiểm soát quyền truy cập ứng dụng trong Admin console

Tháng 12 16, 2021


Tóm tắt:

Google đã cập nhật giao diện người dùng cho phần Kiểm soát quyền truy cập ứng dụng trong Admin console. Bản cập nhật này giúp quản trị viên dễ dàng hơn:

  • Xem ứng dụng nào được định cấu hình là đáng tin cậy hoặc bị chặn,

  • Xem danh sách tất cả các ứng dụng đang được người dùng truy cập,

  • Xem danh sách các Dịch vụ của Google trong tổ chức.

Giao diện người dùng Kiểm soát quyền truy cập ứng dụng được cập nhật trong Admin console

Ngoài ra, quản trị viên sẽ nhận thấy thời gian tải danh sách truy cập ứng dụng nhanh hơn. Hy vọng những cải tiến này giúp việc tìm kiếm thông tin liên quan đến quyền truy cập vào các ứng dụng trong tổ chức trở nên dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/12/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech