Thông tin chi tiết khác về việc di chuyển các tệp Drive ở nhiều vị trí hiện có sang phím tắt và các cải tiến khác cho phím tắt

Tháng 12 15, 2021


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã công bố những cải tiến cho các phím tắt trong Google Drive. Các phím tắt đơn giản hóa cấu trúc tệp và thư mục trong Drive bằng cách tạo con trỏ đến các mục, thay vì tạo các mục tồn tại ở nhiều vị trí.

Vào thời điểm đó, Google cũng đã đề cập rằng sẽ chuyển các tệp hiện có ở nhiều vị trí sang các phím tắt vào năm 2021. Việc chuyển đổi này sẽ diễn ra vào năm 2022:

 • Bắt đầu từ đầu năm 2022, quản trị viên sẽ được thông báo qua email vài tuần trước khi quá trình di chuyển bắt đầu trong miền.

  • Lưu ý quan trọng: trước khi quá trình di chuyển bắt đầu, quản trị viên sẽ có thể kiểm soát thời điểm tạo phím tắt trong các thư mục được chia sẻ bằng cài đặt quản trị mới.

  • Người dùng cuối của Google Workspace sẽ không nhận được thông báo này.

 • Người dùng cuối của Google Drive sẽ bắt đầu nhìn thấy một biểu ngữ trong Google Drive trên web và thiết bị di động thông báo về việc chuyển đổi. Không cần thực hiện thêm hành động nào, quá trình di chuyển sẽ diễn ra tự động.

  • Điều này áp dụng đối với tất cả người dùng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Phím tắt mới cho các mục được lưu trữ ở nhiều vị trí

Google sẽ thay thế các tệp và thư mục được lưu trữ trong nhiều thư mục trong Google Drive bằng các phím tắt. Thay đổi này đơn giản hóa cấu trúc thư mục và tệp, đồng thời giúp giảm sự nhầm lẫn giữa các tệp có nhiều vị trí thư mục mẹ.

Khi một tệp được thay thế bằng một phím tắt:

 • Một vị trí được giữ nguyên cho các tệp hoặc thư mục hiện được chứa ở nhiều vị trí. Tất cả các phiên bản khác của mục sẽ được thay thế bằng một phím tắt.

 • Quyền sở hữu và quyền chia sẻ đối với tệp và thư mục được giữ nguyên.

 • Quản trị viên có thể xem bản ghi về các sự kiện và thay đổi này trong nhật ký kiểm tra của quản trị viên.

Quản trị viên của Google Workspace sẽ được thông báo qua email vài tuần trước khi quá trình này bắt đầu đối với tổ chức. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về các phím tắt thay thế các mục được lưu trữ ở nhiều vị trí.

Trước khi quá trình này bắt đầu, quản trị viên sẽ có thể kiểm soát khi nào nên tạo phím tắt trong các thư mục chia sẻ. Tính năng này sẽ khả dụng trong vài tuần tới. Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, đi đến Ứng dụng > Google Workspace>  Drive và Tài liệu > Các thay đổi sắp tới đối với Drive của tôi và trong phần “Quản lý tạo phím tắt”, quản trị viên sẽ có thể chọn:

 • Luôn tạo phím tắt: mọi người có quyền truy cập vào thư mục được chia sẻ đều có các phím tắt trong thư mục đó

 • Chỉ tạo phím tắt cho nội dung được chia sẻ trong miền và miền đáng tin cậy: chỉ người dùng từ tổ chức và miền đáng tin cậy mới có phím tắt trong thư mục được chia sẻ

 • Chỉ tạo phím tắt cho nội dung được chia sẻ trong miền: chỉ người dùng trong tổ chức mới có phím tắt trong thư mục được chia sẻ.

 • Không tạo phím tắt: các phím tắt sẽ không được tạo cho các mục trong thư mục được chia sẻ nơi có quyền truy cập khác nhau.

Lưu ý: trong mọi tình huống, người dùng trước đây không có quyền truy cập vào một mục sẽ không thể truy cập vào mục đó mặc dù có thể nhìn thấy phím tắt trong Google Drive.

Vài tuần trước khi di chuyển trong tổ chức, người dùng cuối sẽ thấy các biểu ngữ trong Google Drive thông báo về sự thay đổi. Quá trình này là tự động và không yêu cầu người dùng cuối thực hiện hành động nào. Sau khi thay thế, người dùng có thể di chuyển tệp hoặc thư mục sở hữu đến một vị trí khác hoặc thêm một phím tắt ở một vị trí khác.

Thông tin chi tiết:

Sáng tạo phím tắt bằng Drive dành cho máy tính để bàn

Trước đây, khi sử dụng Backup and Sync để kết nối với máy tính, người dùng có thể thêm một thư mục vào một vị trí bổ sung bằng chức năng “Shift + Z”. Từ nay trở đi, khi tất cả người dùng đã hoàn toàn di chuyển sang Drive for Desktop, hành vi Shift + Z sẽ tạo các phím tắt thay vì một thư mục nằm ở nhiều vị trí.

Những cải tiến gần đây đối với các phím tắt trong Google Drive

Khi tiếp tục cải tiến Google Drive, Google đã cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn hơn để lưu trữ và sắp xếp các tệp.

Để cung cấp cho người dùng thêm thông tin về tệp mà phím tắt trỏ đến, Google đã thêm nhiều thông tin hơn vào cửa sổ chi tiết. Tùy thuộc vào quyền chia sẻ, người dùng sẽ thấy thông tin như:

 • Ai có quyền truy cập vào tệp và liệu tệp có thể được tải xuống hay không,

 • Kích thước của tệp và bộ nhớ được sử dụng,

 • Vị trí của tệp gốc,

 • Ai đã tạo tệp và lần sửa đổi cuối cùng, v.v.

Các bản cập nhật này hoàn toàn khả dụng đối với Google Drive trên web - Google sẽ cung cấp bản cập nhật trên Workspace Updates Blog khi khả dụng đối với Google Drive trên thiết bị di động.

Ngoài ra, vì quyền của tệp gốc không tự động cập nhật khi tạo phím tắt, Google sẽ thêm lời nhắc cho người dùng trong vài tuần tới để đảm bảo quyền được đặt theo cách mong muốn. Trước đây, khi thêm lối tắt vào một thư mục, người dùng có quyền truy cập vào thư mục không được tự động cấp quyền truy cập vào tệp ở đầu cuối của lối tắt. Bây giờ, khi tạo lối tắt, người dùng sẽ được nhắc cấp cho người bị ảnh hưởng quyền truy cập.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Cải tiến Trình kiểm tra Truy cập

 • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/1/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

 • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech