Đã thêm hỗ trợ đồng tổ chức Google Meet cho các cuộc họp được mã hóa phía máy khách

Tháng 3 07, 2024


Tính năng mới:

Các cuộc họp được mã hóa phía máy khách hiện đang nhận được hỗ trợ để sử dụng tính năng đồng tổ chức. Điều này có nghĩa là người tổ chức có thể thay mặt những người dùng khác lên kế hoạch và đăng ký cuộc họp video được mã hóa phía máy khách, đồng thời chỉ định những người đó làm người đồng tổ chức để cho phép họ tham gia và mở cuộc họp một cách độc lập với người tổ chức. Cuộc họp được mã hóa phía máy khách khác với cuộc họp được mã hóa point-to-point ở chỗ chúng luôn yêu cầu máy chủ tham gia trước. Nhiệm vụ này hiện có thể được ủy quyền và chia sẻ giữa nhiều người dùng mà không cần người tổ chức tham gia cuộc gọi.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/3/2023 và dự kiến hoàn thành trước ngày 13/3/2024.

Lưu ý: Tính năng này chỉ khả dụng trên web vì việc lập kế hoạch cuộc họp với người đồng tổ chức chỉ có thể được thực hiện trên máy tính.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard.

Nguồn: LVtech