Hiện đã có thể đăng ký người dùng cho các thiết bị iOS được quản lý

Tháng 3 08, 2024


Tính năng mới:

Vào cuối năm 2023, Google đã giới thiệu tính năng đăng ký người dùng trong phiên bản beta, một tùy chọn bổ sung cho tính năng quản lý thiết bị di động iOS. Việc đăng ký người dùng tách biệt dữ liệu công việc và dữ liệu cá nhân trên thiết bị iOS, giúp quản trị viên kiểm soát dữ liệu Workspace trên thiết bị trong khi người dùng vẫn giữ được quyền riêng tư đối với dữ liệu cá nhân. Bắt đầu từ hôm nay, việc đăng ký người dùng hiện đã khả khả dụng. Để biết thêm thông tin, hãy sử dụng Trung tâm trợ giúp hoặc tham khảo thông báo ban đầu của Google.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tách dữ liệu công việc và cá nhân trên thiết bị iOS.

  • Người dùng cuối: quá trình đăng ký người dùng bắt đầu khi người dùng đăng nhập vào ứng dụng lần đầu tiên hoặc đăng nhập lại vào ứng dụng. Người dùng sẽ được nhắc bắt đầu tải xuống hồ sơ cấu hình, hồ sơ này sẽ mở trong trình duyệt internet với nhiều hướng dẫn và thông tin hơn. Sau khi hồ sơ đã được tải xuống, người dùng sẽ được chuyển hướng đến cài đặt thiết bị để hoàn tất quá trình đăng ký người dùng.

Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin về cách cài đặt ứng dụng Chính sách thiết bị của Google và hồ sơ cấu hình trên thiết bị, cách quản lý thiết bị iOSnhận các ứng dụng công việc được phê duyệt trên thiết bị iOS.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: quá trình triển khai kéo dài (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7/3/2024 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Enterprise Standard, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Frontline Standard, Frontline Starter, Business Plus, Cloud Identity Premium, Education Standard, Education Plus và Nonprofits.

Nguồn: LVtech