Thiết lập khối trình đơn thả xuống dễ dàng hơn trong Google Sheets

Tháng 3 07, 2024


Tính năng mới:

Vào năm 2022, Google đã công bố khả năng tạo trình đơn thả xuống trong Google Sheets. Tính năng canvas thông minh định dạng tùy chỉnh này cho phép người dùng dễ dàng chỉ ra các trạng thái hoặc các mốc quan trọng khác nhau của dự án trong trang tính.

Hôm nay, Google đang phát triển dựa trên điều này bằng cách giới thiệu các danh sách thả xuống đặt trước. Thay vì tạo giá trị cho danh sách thả xuống theo cách thủ công, người dùng có thể chèn khối thả xuống đặt trước được định cấu hình cho các trường hợp sử dụng phổ biến như trạng thái ưu tiên hoặc trạng thái xem xét. Sau khi chèn danh sách thả xuống đặt trước, người dùng có thể sử dụng thanh bên xác thực dữ liệu để dễ dàng điều chỉnh các tùy chọn hoặc thêm kiểu.

Set up dropdown chips more easily in Google Sheets

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: có thể chèn khối thả xuống bằng cách nhập “@” theo sau là “dropdown”. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chèn chip thông minh vào Sheets.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5/3/2024.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/3/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, người đăng ký Google Workspace Individual và người dùng có tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech