Đã triển khai: Khả năng tương tác trò chuyện giữa Google Chat và các nền tảng nhắn tin khác

Tháng 4 20, 2024


Thông báo này là một phần của Google Cloud Next ‘24. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới tiếp theo trong Workspace, bao gồm cả những cải tiến đối với Gemini dành cho Google Workspace.

 


Tính năng mới:

Tại Google Cloud Next 2023, Google đã công bố khả năng tương tác giữa Google Chat, Microsoft Teams và Slack— do Mio cung cấp và trước đây được cung cấp cho khách hàng Workspace thông qua chương trình Beta. Kể từ hôm nay, giải pháp này đã được cung cấp rộng rãi cho khách hàng Google Workspace.

Khả năng tương tác sẽ cho phép các tổ chức sử dụng Google Chat và các nền tảng nhắn tin khác trong miền của họ cung cấp trải nghiệm liền mạch hơn cho người dùng.

 

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Tìm hiểu thêm về Mio và truy cập Mio Help Center để biết thêm thông tin.

  • Người dùng cuối: Không yêu cầu hành động của người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace. Lưu ý rằng cần có giấy phép Mio riêng để kích hoạt khả năng tương tác.

Nguồn: LVtech