Khả năng tương tác giữa Google Chat và các nền tảng nhắn tin khác — do Mio cung cấp

Tháng 9 01, 2023


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘23. Hãy truy cập Workspace Blog để tìm hiểu thêm về làn sóng đổi mới AI tiếp theo trong Workspace.


Tính năng mới:

Nếu tổ chức sử dụng kết hợp các công cụ nhắn tin thì giờ đây có thể sử dụng Mio để kích hoạt khả năng tương tác nhắn tin giữa Google Chat và các nền tảng khác như Slack và Teams. Tính năng này hiện khả dụng ở phiên bản beta và dự kiến sẽ được cung cấp rộng rãi vào đầu năm 2024.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Giao tiếp và cộng tác diễn ra trên nhiều kênh và công cụ. Điều này có thể khiến tin nhắn bị bỏ lỡ, giao tiếp bị gián đoạn và trải nghiệm khó chịu khi giám sát nhiều công cụ trò chuyện.

Đó là lý do tại sao Google hợp tác với Mio, nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp tương tác cộng tác giúp khách hàng nâng cao năng suất bằng cách hợp lý hóa hoạt động giao tiếp trên nhiều kênh. Người dùng có thể tận dụng Mio để tạo trải nghiệm liền mạch giữa Chat và các công cụ khác nhau cần để hoàn thành công việc.

Làm thế nào để bắt đầu:

Phiên bản phát hành:

Lưu ý: để tận dụng khả năng tương tác của Mio, cần có giấy phép Mio.

  • Tính khả dụng của Beta: để yêu cầu quyền truy cập beta, hãy liên hệ với đại diện tài khoản hoặc gửi biểu mẫu này để liên hệ với Mio.

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Essentials Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline Starter, Frontline Standard và Nonprofits.

Nguồn: LVtech