Đặc quyền VirusTotal mới được ủy quyền trong Trung tâm cảnh báo

Tháng 5 14, 2022


Tính năng mới:
Vào năm 2021, Google đã công bố tích hợp giữa Trung tâm cảnh báo và VirusTotal. Vào thời điểm đó, bất kỳ quản trị viên nào có đặc quyền Trung tâm cảnh báo đều có thể truy cập tất cả các báo cáo VirusTotal. Giờ đây, Google đã thêm khả năng cho quản trị viên kiểm soát những người có thể xem báo cáo VirusTotal.

Lưu ý quan trọng: khi tính năng này được triển khai trong miền, một số quản trị viên có thể mất quyền truy cập vào VirusTotal. Nếu vậy, quản trị viên cấp cao sẽ phải cấp lại quyền truy cập bằng cách đi tới Đặc quyền của quản trị viên > Xem báo cáo VirusTotal.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Thay đổi này sẽ giúp đảm bảo chỉ những người có đặc quyền thích hợp mới có thể xem các báo cáo của VirusTotal liên quan đến dữ liệu nhạy cảm. Tích hợp VirusTotal cung cấp một lớp điều tra bổ sung bên trên các cảnh báo hiện có, cho phép quản trị viên xem xét sâu hơn các mối đe dọa và khả năng lạm dụng, giúp bảo vệ tổ chức và dữ liệu tốt hơn. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng báo cáo VirusTotal trong Trung tâm cảnh báo.

Thông tin chi tiết:

VirusTotal cung cấp một lớp điều tra bên trên các cảnh báo nhưng không được sử dụng trực tiếp để phát hiện hoặc cảnh báo. Không có thông tin khách hàng nào được chia sẻ từ Google với VirusTotal.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/5/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals và Education Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech