Yêu cầu xác minh email để đặt cuộc hẹn trong Google Calendar

Tháng 5 13, 2022


Tóm tắt:

Khi sử dụng lập lịch cuộc hẹn trong Google Calendar, giờ đây người dùng có thể chọn yêu cầu người dùng xác minh email trước khi đặt cuộc hẹn. Khi được bật, người dùng phải đăng nhập vào tài khoản Google hoặc xác thực địa chỉ email của họ bằng mã PIN để hoàn tất.

Cài đặt này bị tắt theo mặc định và "cố định". Điều này có nghĩa là nếu người dùng bật hoặc tắt cài đặt này, cấu hình sẽ được lưu cho bất kỳ chuỗi lập lịch cuộc hẹn mới nào. Hy vọng tính năng này sẽ giúp đảm bảo người dùng được bảo vệ khỏi các tác nhân có thể gây độc hại.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/5/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 25/5/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching & Learning Upgrade và Nonprofits.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Frontline, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech