Đặt trạng thái mặc định cho Truy cập nhanh và Quản lý người tổ chức trong Google Meet với cài đặt quản trị viên mới

Tháng 9 22, 2021


Tóm tắt:

Gần đây, Google đã thông báo về việc mở rộng các tính năng an toàn cho cuộc họp và khả năng thêm tối đa 25 người đồng tổ chức trong Google Meet. Hiện Google đang thêm hai điều khiển mới cho phép quản trị viên định cấu hình bật hay tắt theo mặc định trong miền các tính năng Quản lý người tổ chức và Truy cập nhanh.

Trong cả hai trường hợp, nếu tính năng này được đặt thành TẮT theo mặc định, người tổ chức cuộc họp có thể bật tính năng Truy cập nhanh hoặc Quản lý người tổ chức theo cách thủ công từ bên trong cuộc họp.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

 • Quản lý người tổ chức:

  • Tính năng này đã khả dụng.

 • Truy cập nhanh

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/9/2021.

Phiên bản phát hành:

Quản lý người tổ chức:

 • TẮT theo mặc định đối với: Google Workspace Business Starter, Business Basic, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Essentials và Non-profits.

 • BẬT theo mặc định đối với: Google Workspace for Google Workspace for Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade,  Frontline.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Individual hoặc người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Truy cập nhanh:

 • BẬT theo mặc định đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Individual hoặc người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech