Thêm tối đa 25 người đồng chủ trì mỗi cuộc họp và mở rộng các tính năng an toàn đối với Google Meet

Tháng 8 24, 2021


Tính năng mới:

Google đang mở rộng kiểm soát kiểm duyệt cuộc họp trong Google Meet với một số tính năng được yêu cầu cao. Bây giờ người dùng sẽ có thể:

 • Chỉ định tối đa 25 người đồng chủ trì cho mỗi cuộc họp, cho phép họ truy cập và sử dụng các kiểm soát với vai trò tổ chức cuộc họp.

 • Sử dụng các tính năng an toàn để giới hạn những người có thể chia sẻ màn hình của họ, gửi tin nhắn trò chuyện, tắt tiếng tất cả người dùng và kết thúc cuộc họp.

 • Sử dụng cài đặt "Truy cập nhanh" để dễ dàng kiểm soát những người cần yêu cầu quyền tham gia cuộc họp.

Trước đây, các tính năng an toàn này chỉ khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace for Education. Các kiểm soát này hiện sẽ khả dụng đối với tất cả người dùng Google Meet trên máy tính và thiết bị di động. Xem tại đây để biết thêm thông tin và tính khả dụng.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng?

Hy vọng các kiểm soát mở rộng này giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc duy trì các cuộc họp hiệu quả, an toàn và giúp ngăn chặn những gián đoạn tiềm ẩn. Ngoài ra, những người đồng chủ trì được ủy quyền có thể xử lý các trách nhiệm như — tắt tiếng người tham gia, khởi chạy cuộc thăm dò, quản lý Hỏi và Đáp — giúp người dùng có thêm thời gian để tập trung vào việc dẫn dắt các cuộc thảo luận và hướng dẫn người tham dự thông qua các bản trình bày.

Thông tin chi tiết:

Các kiểm soát mới dành cho người tổ chức cuộc họp, có thể được mở rộng cho những người đồng tổ chức

Trong cài đặt Google Meet, hãy chọn “Kiểm soát người tổ chức cuộc họp” và đảm bảo tùy chọn “Quản lý người tổ chức cuộc họp” được BẬT. Khi được bật, người tổ chức có thể:

 • Giới hạn những người có thể chia sẻ màn hình,

 • Giới hạn người có thể gửi tin nhắn trò chuyện,

 • Tắt tiếng tất cả bằng một cú nhấp chuột,

 • Kết thúc cuộc họp cho tất cả,

 • Kiểm soát những ai có thể tham gia cuộc họp và cách tham gia với cài đặt “Truy cập nhanh”. Lưu ý: Tính năng này chỉ khả dụng đối với các phiên bản Workspace cụ thể - xem tại đây để biết thêm thông tin.

Đối với các phiên bản Workspace hiện hành (xem tại đây), người tổ chức cuộc họp có thể chia sẻ đặc quyền tổ chức với những người tham gia cuộc họp khác — tối đa 25 người cho mỗi cuộc họp — bằng cách cấp cho họ quyền kiểm soát.

Kiểm soát truy cập nhanh

Google đã mở rộng kiểm soát "truy cập nhanh" cho Meet cho hầu hết khách hàng của Google Workspace. Kiểm soát truy cập nhanh sẽ được BẬT theo mặc định. Khi quyền truy cập nhanh được bật, những người tham gia cuộc họp có thể tự động tham gia cuộc họp từ thiết bị di động hoặc máy tính bằng cách quay số.

Khi quyền truy cập nhanh bị tắt:

 • Người chủ trì phải tham gia cuộc họp trước.

 • Chỉ những người tham gia được mời mới có thể tham gia mà không cần yêu cầu - tất cả những người tham dự khác và những người quay số phải yêu cầu tham gia cuộc họp.

 • Không có người dùng ẩn danh nào có thể tham gia cuộc họp.

 • Chỉ người chủ trì cuộc họp mới có thể quay số ra khỏi cuộc họp.

Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách kiểm soát quyền truy cập vào cuộc họp video bằng kiểm soát truy cập nhanh.

Trong những tuần tới, Google sẽ giới thiệu một cài đặt mới trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên sẽ kiểm soát quản lý người tổ chức cuộc họp.

Cập nhật bảng điều khiển "Mọi người"

Ngoài ra, Google đã thêm khả năng tìm kiếm người tham gia cuộc họp. Điều này sẽ cho phép người dùng nhanh chóng điều hướng đến một người dùng cụ thể để tắt tiếng, kích hoạt hoặc chỉ định các đặc quyền của người tổ chức cuộc họp. Bảng điều khiển mọi người được cập nhật sẽ khả dụng trên web và thiết bị di động.

Nếu đã chỉ định những người đồng chủ trì trong cuộc họp, họ sẽ được chỉ định bằng biểu tượng lá chắn bảo mật.

Làm thế nào để bắt đầu?

Thời gian triển khai:

Google Meet trên web và Android

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/8/2021.

Google Meet trên iOS

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/8/2021.

Phiên bản phát hành:

Kiểm duyệt và Kiểm soát An toàn

 • Khả dụng tất cả khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and learning Upgrade, Frontline, Nonprofits, cũng như khách hàng G Suite Basic and Business.

 • Khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Cài đặt truy cập nhanh:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Individual hoặc người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Khả năng thêm người đồng tổ chức

 • Khả dụng cho Google Workspace Essentials, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Business Standard, Business Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, và các khách hàng Teaching and Learning Upgrade.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech