Google Tasks sắp có logo mới

Tháng 9 21, 2021


Tóm tắt:

Google đang cập nhật logo Google Tasks trông phù hợp hơn với các sản phẩm trên Google Workspace.

Logo mới

Logo cũ

Logo mới này sẽ xuất hiện trên web và trên các thiết bị di động

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.  Logo sẽ tự động cập nhật trên các nền tảng trong những tuần tới.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23/9/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech