Đặt tùy chọn khung máy ảnh mặc định cho các thiết bị phần cứng Google Meet và các bản cập nhật khung khác

Tháng 5 10, 2024


Tính năng mới:

Google sắp giới thiệu một số nội dung cập nhật về tính năng kiểm soát khung cho các thiết bị phần cứng Google Meet:

Trước tiên, Google sẽ giới thiệu cài đặt quản trị viên cho phép quản trị viên chọn tùy chọn đóng khung mặc định cho không gian cuộc họp của họ, đảm bảo mọi cuộc họp đều bắt đầu với chế độ xem được định cấu hình tối ưu. Điều này sẽ giúp người dùng tham gia ngay vào cuộc họp mà không cần phải điều chỉnh lại cài đặt camera từ cuộc họp trước. Điều này có thể được đặt riêng cho từng thiết bị hoặc thông qua các bản cập nhật hàng loạt trên nhóm..

Đặt tùy chọn lấy khung hình camera mặc định trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

 

Tiếp theo, Google sẽ bổ sung tính năng hỗ trợ đóng khung trên bảng trắng (Series One Desk 27 và Board 65) và các thiết bị phần cứng Google Meet chỉ được điều khiển từ xa, điều này sẽ giúp đảm bảo việc đóng khung camera tối ưu trên các thiết bị này.

 

Khung giao diện người dùng điều khiển từ xaKhung giao diện người dùng bảng trắng

 

Cuối cùng, Google đang thực hiện một số điều chỉnh nhỏ về cách hiển thị cài đặt khung hình của máy ảnh trên các thiết bị phần cứng. Đối với Meet trên Android, Google sẽ xóa nút chuyển đổi “Liên tục đóng khung” và thay thế chúng bằng nút chuyển đổi “Đóng khung theo”. Tùy thuộc vào thiết bị của bên thứ ba đang sử dụng, ví dụ: người dùng sẽ thấy “Framing by Logitech”, “Framing by Huddly” hoặc “Framing by Poly”. Google cũng đang thay đổi nút “Trang chủ” thành “Đặt lại về mặc định”.

Đã cập nhật cài đặt khung hình camera trên thiết bị phần cứng Meet

 

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

Hỗ trợ bảng trắng và thiết bị điều khiển từ xa

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/5/2024.

Kiểm soát của quản trị viên:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ:  Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/5/2024.

Phiên bản phát hành:

Dành cho tất cả khách hàng Google Workspace

Nguồn: LVtech