Dễ dàng cộng tác và chia sẻ các bản trình bày Slide với chế độ xem song song trong Google Chat

Tháng 8 04, 2021


Tóm tắt:

Trong Google Chat, giờ đây người dùng có thể mở và chỉnh sửa Google Slides ở dạng xem song song. Với việc cho phép người dùng và các cộng tác viên trực tiếp chỉnh sửa bản trình bày mà không cần rời khỏi Chat, hy vọng việc chuyển đổi ý tưởng thành hành động dễ dàng hơn và công việc đạt hiệu suất cao hơn.

Người dùng trò chuyện có thể mở bản trình bày Slide bằng cách nhấp vào hình ảnh thu nhỏ xem trước trong luồng trò chuyện

Ảnh hưởng:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: sử dụng tính năng này bằng cách nhấp vào hình ảnh thu nhỏ xem trước tài liệu trong luồng trò chuyện. Để mở trực tiếp bản trình bày trong Google Slides, nhấp vào liên kết màu xanh trong hội thoại chat. Tìm hiểu thêm về cách quản lý tập tin trong Gmail.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/07/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech