Thẻ giữ chỗ hình ảnh giúp người dùng dễ dàng làm việc nhóm với hình ảnh trong các chủ đề và bố cục của Google Slides

Tháng 8 03, 2021


Tóm tắt:

Bây giờ khi tạo chủ đề trong Google Slides, người dùng có thể thêm thẻ giữ chỗ hình ảnh vào bố cục. Các cộng tác viên chỉnh sửa trang trình bày sau đó có thể dễ dàng thay thế các thẻ giữ chỗ hình ảnh này bằng các hình ảnh mong muốn. Tính năng mới này sẽ cải thiện hiệu quả quy trình làm việc, chất lượng thiết kế và tính dễ định dạng.

Khi người dùng tạo trang chiếu từ một bố cục sử dụng thẻ giữ chỗ hình ảnh, họ có thể nhấp trực tiếp vào thẻ giữ chỗ, chọn nguồn để tải lên, chọn tập tin và hình ảnh được chèn

Làm thế nào để bắt đầu:

Thẻ giữ chỗ hình ảnh có thể được chèn từ chế độ xem Trình tạo giao diện

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/7/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech