Dễ dàng điều hướng với cài đặt mới dành cho Forms

Tháng 9 16, 2021


Tóm tắt:

Giờ đây, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh cài đặt biểu mẫu hoặc bài kiểm tra với thẻ cài đặt khả thị và bố cục cài đặt được cải thiện.

Người dùng sẽ thấy trình đơn cài đặt được cải thiện trong thẻ cài đặt.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có quyền kiểm soát của người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/9/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/9/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business. Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech