Khôi phục trang qua lịch sử phiên bản trong Google Sites mới

Tháng 9 17, 2021


Tóm tắt:

Trong Google Sites mới, giờ đây người dùng có thể khôi phục một trang cụ thể từ lịch sử phiên bản. Trước đây, chỉ có thể khôi phục toàn bộ trang web. Chức năng bổ sung này giúp dễ dàng khôi phục, chỉnh sửa và xuất bản lại các trang cụ thể có thể đã bị thay đổi do nhầm lẫn hoặc bị xóa.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/9/2021

  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (tối đa 3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/9/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech