Dễ dàng định dạng và hiển thị code trong Google Docs

Tháng 12 15, 2022


Tính năng mới:

Hiện tại, khi làm việc trong Google Docs, các cộng tác viên muốn trình bày code phải dán code đó vào tài liệu rồi áp dụng các kiểu theo cách thủ công bằng cách đánh dấu cú pháp.

Google đang thêm một tính năng canvas thông minh mới giúp quá trình này dễ dàng hơn bằng cách cho phép định dạng và hiển thị code trong Docs bằng các khối code.

code blocks

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tính năng này cung cấp khả năng trực quan hóa code theo tiêu chuẩn ngành, giúp code có thể đọc được và cộng tác dễ dàng hơn nhiều.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: để định dạng và hiển thị code trong Docs, hãy chọn Chèn > Tạo khối > các khối code > chọn ngôn ngữ lập trình hoặc tìm kiếm @ > khối code> chọn ngôn ngữ lập trình. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chèn khối và khối thông minh vào Google Docs.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/12/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3/1/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus và Nonprofits.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Teaching and Learning Upgrade, Frontline, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech