Dễ dàng định vị nguồn cho các tập tin video và âm thanh được nhúng trên Drive trong Google Slides

Tháng 3 03, 2021


Tính năng mới:

Giờ đây, việc tìm đường dẫn tập tin đối với các tập tin video hoặc âm thanh được lưu trữ trên Google Drive được nhúng trong Google Slides đã trở nên dễ dàng hơn. Người dùng có thể nhấp vào nút mới “liên kết tới Drive” trên tệp video hoặc âm thanh được nhúng để mở nhanh tệp nguồn trong Drive. Điều này rất hữu ích để kiểm tra quyền truy cập vào tập tin trước khi chia sẻ bản trình bày rộng rãi hơn.

Như đã thông báo vào năm ngoái, trình kiểm tra quyền truy cập trong Google Slides cũng sẽ kiểm tra quyền đối với tập tin video và âm thanh khi chèn tập tin được lưu trữ trên Drive vào bản trình bày lần đầu tiên và khi chia sẻ lại bản trình bày.

Hy vọng những cải tiến này giúp người dùng dễ dàng đảm bảo cộng tác viên và người xem có quyền và khả năng hiển thị phù hợp cho tất cả các tập tin video và âm thanh được lưu trữ trên Drive được nhúng trong Google Slides.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: khi chỉnh sửa bản trình bày, hãy nhấp vào video hoặc âm thanh hoặc tập tin được lưu trữ trên Drive và sau đó nhấp vào nút "liên kết tới Drive" để mở tập tin gốc trên Google Drive.

Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chèn hoặc xóa hình ảnh và video trong Google Slides.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 24/2/2021.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 2/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals và Education Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business và Nonprofits.

Nguồn: LVtech