Ra mắt bản beta tính năng tinh chỉnh kết quả tìm kiếm trong Google Drive với các chip tìm kiếm

Tháng 11 05, 2021


Tính năng mới:

Google  đang tung ra một bản beta mới cho Google Drive sẽ giúp người dùng tinh chỉnh tìm kiếm và định vị tệp nhanh hơn bằng cách sử dụng các chip tìm kiếm. Điều này tương tự như chức năng đã khả dụng trong Gmail.

Bản beta này sẽ khả dụng đối với tất cả các phiên bản Google Workspace — khách hàng đủ điều kiện có thể sử dụng biểu mẫu này để đăng ký bản beta.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Khi tìm kiếm trong Drive, người dùng thường sử dụng một số từ khóa để thử và định vị tệp đang tìm kiếm, chẳng hạn như “kế hoạch tiếp thị” hoặc “báo cáo bán hàng”, những từ này có thể trả về kết quả quá nhiều.

Bây giờ, sau khi truy vấn được nhập, người dùng có thể sử dụng các chip tìm kiếm để hiển thị các kết quả phù hợp hơn dựa trên:

  • Loại tệp, chẳng hạn như Google Docs, PDF hoặc hình ảnh

  • Mọi người

  • Vị trí, chẳng hạn như bộ nhớ dùng chung hoặc thư mục cụ thể

  • Khi tài liệu được sửa đổi lần cuối

  • Tiêu đề

  • Nhãn bộ nhớ dùng chung

  • Nhiệm vụ

Hy vọng các chip tìm kiếm trong Drive giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các tệp có liên quan nhanh hơn, loại bỏ nhu cầu thực hiện nhiều tìm kiếm hoặc sắp xếp thông qua các kết quả không liên quan.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: sử dụng biểu mẫu để đăng ký bản beta. Google sẽ bắt đầu chấp nhận các miền tham gia chương trình trong những tuần tới đây.

  • Người dùng cuối: nếu được chấp nhận tham gia vào bản beta, các chip tìm kiếm sẽ khả dụng theo mặc định cho người dùng trong (các) nhóm được cung cấp khi đăng ký. Chỉ cần nhập một truy vấn tìm kiếm và chọn một hoặc nhiều chip để đi sâu hơn vào kết quả.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech