Dễ dàng tìm kiếm không gian trò chuyện trong Gmail

Tháng 8 26, 2022


Tính năng mới:

Trong nỗ lực không ngừng để xây dựng cộng đồng và kết nối trong công việc, Google sẽ giới thiệu khả năng tìm và tham gia các không gian thông qua tìm kiếm trong Gmail trên web.

Trước đó, khi nhập các truy vấn vào hộp tìm kiếm của Gmail, người dùng có thể xem các email hiện hành hoặc các cuộc trò chuyện trong không gian và trò chuyện bằng cách chọn các nút “Thư” hoặc “Tin nhắn”.

Bắt đầu từ hôm nay, Spaces có tên hoặc mô tả phù hợp với truy vấn của người dùng sẽ xuất hiện khi người dùng nhấp vào tùy chọn Spaces. Thư mục sẽ không chỉ bao gồm các không gian đã tham gia mà còn bao gồm các không gian có thể khám phácác không gian hạn chế mà người dùng đã được mời nhưng chưa tham gia. Người dùng cũng có cơ hội xem trước nội dung trước khi quyết định tham gia bằng cách nhấp vào nút “Xem trước” bên cạnh mỗi liên kết.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Khi số lượng không gian trong tổ chức tiếp tục tăng lên, Google đang cung cấp một cách tốt hơn để người dùng khám phá và tìm thấy chính xác không gian đang tìm kiếm, đồng thời cung cấp cách tham gia cho các nhóm, dự án cụ thể, sở thích chung, và nhiều hơn thế nữa.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: để tìm kiếm Space , hãy nhập truy vấn vào Hộp tìm kiếm của Gmail > nhấn enter> điều hướng đến danh sách kết quả. Các Spaces mà người dùng không tham gia nhưng có thể tham gia sẽ có các nút “Xem trước” và “Tham gia” bên cạnh kết quả tìm kiếm. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tìm kiếm Spaces theo tên trên Gmail.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/8/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản Google Workspace cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech