Thêm nhiều phương thức cộng tác bằng cách sử dụng tính năng chia sẻ khách truy cập trong Google Drive

Tháng 8 25, 2022


Tóm tắt:

Hiện tại, người dùng có thể sử dụng tính năng chia sẻ với khách truy cập — cộng tác an toàn, dựa trên mã pin — để chia sẻ các mục với người dùng không có tài khoản Google. Điều này cho phép người dùng không có tài khoản Google xem, nhận xét hoặc chỉnh sửa nội dung trong Google Drive, Docs, Sheets, Slides, and Sites. Bắt đầu từ hôm nay, người dùng có thể sử dụng tính năng chia  sẻ này để cho phép người dùng không có tài khoản Google  tải lên nội dung hoặc tạo tệp trong bộ nhớ dùng chung do các tổ chức và người dùng trên Google Workspace sở hữu.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/8/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Education Plus, Enterprise Standard và Enterprise Plus.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech