Tắt tiếng hoặc bật tiếng trong cuộc họp một cách nhanh chóng

Tháng 8 29, 2022


Tóm tắt:

Giờ đây người dùng có thể nhấn giữ phím cách để bật tiếng, sau đó thả phím cách để trở về trạng thái tắt tiếng. Hy vọng điều này sẽ giúp người dùng tham gia vào các cuộc họp dễ dàng hơn bằng cách nhanh chóng bật tiếng khi cần nói. 

Tính năng này cũng sẽ hữu ích trong những trường hợp người dùng quên tắt tiếng lại sau khi tự bật tiếng. 

Tính năng này được TẮT theo mặc định và có thể được bật trong cài đặt Google Meet. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/9/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Workspace và người dùng có Tài khoản Google cá nhân trên tất cả các trình duyệt web.

Tìm hiểu thêm

Nguồn: LVtech