Dễ dàng tìm thấy các ứng dụng Google Workspace Marketplace với các bộ lọc tìm kiếm nâng cao

Tháng 10 22, 2022


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu các bộ lọc tìm kiếm nâng cao trong Google Workspace Marketplace để giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy các ứng dụng có liên quan. Các bộ lọc mới này cho phép tìm kiếm theo danh mục, giá cả, xếp hạng xem đó có phải là ứng dụng riêng tư cho tổ chức hay không, có hoạt động với các ứng dụng khác hay không, v.v.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có khả năng hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/10/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Enterprise Essentials và Frontline.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech